دوشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۴:۴۵ مصادف با ۲۸ رمضان
  سکه امامی
63,300,000
  سکه بهار آزادی
61,800,000
  نیم سکه
30,900,000
  ربع سکه
17,900,000
  سکه گرمی
9,800,000
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲

نیمه ابری

رطوبت: ۱۵٪

دما: ۳۶، ۲۸

فردا: ۳۳، ۲۴