دوشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۴:۴۵ مصادف با ۲۸ رمضان
  سکه امامی
57,090,000
  سکه بهار آزادی
57,200,000
  نیم سکه
30,500,000
  ربع سکه
18,500,000
  سکه گرمی
9,600,000
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲
  اذان ظهر به افق تهران
۱۲:۵۷:۳۲

نیمه ابری

رطوبت: ۱۵٪

دما: ۳۶، ۲۸

فردا: ۳۳، ۲۴