فرهنگ و هنر

برنامه‌های درسی ۱۶ مهر مدرسه تلویزیونی ایران

مدرسه تلویزیونی نمایه تلویزیون نمایه دانش آموز نمایه مدرسه نمایه

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۱۶مهر که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش مشرق، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه۱۶مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی:

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پابه ۱۰ فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک پایه ۱۱ رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ کاربر رایانه حافظه اصلی و کاربرد آن پایه ۱۰ شاخه کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ادبیات فارسی درس سوم(ارمغان ایران ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی درس سوم ( نسل آینه) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی انواع سناریو

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۱ دنباله حسابی پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی۱ دنباله حسابی پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار

ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵ درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ر شته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام۱ پایه۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس احکام۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

منبع: فارس

  • شهر خبر

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن