فرهنگ و هنر

پایان «تابستانه کتاب» با ۱۹۵ میلیارد ریال فروش

کتابفروشی اسم انقلاب - بازگشایی پس از قرنطینه

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: ۷۷۳ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور، کار خود را در طرح تابستانه کتاب ۹۹ با فروش ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب پایان دادند.

به گزارش مشرق، ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با پایان چهاردهمین طرح یارانه حمایتی از کتابفروشی‌ها با عنوان تابستانه کتاب ۹۹ به بیان جزئیات فروش و میزان یارانه مصرفی استان‌ها و کتابفروشی‌های عضو این طرح پرداخت و گفت: ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۸۳۲ ریال از سوی ۱۲۶ هزار و ۲۴ نفر خریداری شد.

دهقانکار با بیان اینکه برای اجرای تابستانه کتاب ۹۹ ، ۳۵ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد، گفت: این میزان یارانه، در مقایسه با طرح بهارانه کتاب ۹۹ افزایش ۴۷ درصدی داشته است. یارانه اختصاص یافته در استان تهران در این دوره از طرح، ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال بوده که در مقایسه با طرح قبلی، ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در این دوره، ۲۹ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال یارانه به سایر استان‌ها (به غیر از تهران) اختصاص داده شده است.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به یارانه مصرفی استان‌ها گفت: در بهارانه کتاب ۹۹ ، ۲۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۳۳ ریال یارانه مصرف شده بود اما در تابستانه کتاب سال جاری این میزان یارانه با افزایش ۶۶ درصدی به ۳۴ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۴۶ریال رسید. همچنین، در بهارانه کتاب ۹۹ ، ۳ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۹۴ ریال یارانه در استان تهران مصرف شد اما این رقم در تابستانه کتاب ۹۹ ، با افزایش ۶۵ درصدی به ۵ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۸۰ریال رسید. در بهارانه کتاب ۹۹ ، سایر استان‌ها توانستند ۱۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۴۳۹ریال یارانه مصرف کنند اما در این دوره از طرح، با افزایش ۶۷ درصدی یارانه مصرفی به ۲۸ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۶ریال در سایر استان‌ها رسیده است.

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته شده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ در مقایسه با بهارانه کتاب ۹۹ گفت: در بهارانه کتاب، ۳۰۴ هزار و ۲۴۹ نسخه کتاب فروخته شد که در مقایسه با تابستانه کتاب این آمار با افزایش ۶۷ درصدی به ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه رسیده است. در بهارانه کتاب ۴۶ هزار و ۶۵۱ نسخه کتاب در تهران فروش رفت اما این میزان در تابستانه کتاب با افزایش ۵۶ درصدی در تهران به ۷۲ هزار و ۶۱۴ نسخه کتاب رسید. در بهارانه کتاب در سایر استان‌ها، ۲۵۷ هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب فروخته شد اما در تابستانه کتاب ۹۹ این رقم با افزایش ۶۹ درصدی به ۴۳۶ هزار و ۲۶۷ نسخه کتاب رسید.

وی عنوان کرد: تعداد خریداران کتاب در تابستانه کتاب ۹۹ ، با ۱۶ درصد افزایش نسبت به بهارانه کتاب ۹۹ از ۱۰۸ هزار و ۲۵۸ خریدار به ۱۲۶ هزار و ۲۴خریدار رسید. در بهارانه کتاب، ۱۷ هزار و ۹۱۵خریدار در تهران کتاب خریدند اما در تابستانه کتاب در تهران ۲۰ هزار و ۸۵۵نفر کتاب خریدند که ۱۶ درصد افزایش را در تعداد خریداران کتاب شاهد هستیم. در بهارانه کتاب در سایر استان‌ها نیز ۹۰ هزار و ۳۴۳خریدار، کتاب خریدند اما در تابستانه کتاب، شاهد مشارکت ۱۰۵ هزار و ۱۶۹خریدار بودیم.

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته شده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ و مقایسه آن با طرح بهارانه کتاب ۹۹ گفت: در بهارانه کتاب، ۳۰۴ هزار و ۲۴۹ نسخه کتاب به فروش رسید که این آمار در مقایسه با تابستانه کتاب ۹۹ با افزایش ۶۷ درصدی به ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه رسیده است. همچنین، بهارانه کتاب در تهران توانست ۴۶ هزار و ۶۵۱ نسخه کتاب بفروشد اما در تابستانه کتاب با افزایش ۵۶ درصدی به ۷۲ هزار و ۶۱۴ نسخه رسید. همچنین، در بهارانه کتاب در سایر استان‌ها، کتابفروشی‌ها توانستند ۲۵۷ هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب بفروشند اما این رقم در تابستانه ۹۹ با ۶۹ درصد افزایش به ۴۳۶ هزار و ۲۶۷ نسخه رسید.

وی با اشاره به میزان استقبال کتابفروشی‌ها در طرح تابستانه کتاب ۹۹ گفت: ۷۷۳ کتابفروشی از سراسر کشور، در «تابستانه کتاب» ۹۹ فعالیت داشتند که در مقایسه با طرح بهارانه کتاب ۹۹ ، افزایش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در این دوره از تعداد کل کتابفروشی‌های عضو طرح، ۶۵۴کتابفروشی در استان‌هایی به جز تهران قرار داشتند که در قیاس با طرح بهارانه کتاب، ۱۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران بیان کرد: بین ۳۱ استان‌ شرکت‌کننده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ ، استان تهران با ۱۱۹ کتابفروشی در صدر قرار دارد و پس از آن استان اصفهان با ۸۵ کتابفروشی و خراسان رضوی با ۷۷ کتابفروشی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین قم با ۶۶ کتابفروشی، ‌کردستان با ۴۴ کتابفروشی و فارس با ۴۳کتابفروشی، آذربایجان شرقی با ۳۸ کتابفروشی، گیلان با ۲۶کتابفروشی، مازندران با ۲۶کتابفروشی و کرمان با ۲۵کتابفروشی به عنوان استان‌های دارای بیشترین کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب ۹۹ شناخته شدند.

دهقانکار با بیان اینکه در این طرح، استان تهران، با ۳۱ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۹۱۳ریال فروش توانست بیشترین میزان فروش کتاب را به خود اختصاص دهد، گفت: استان تهران توانست در این دوره سهم ۱۶ درصدی از کل فروش را از آن خود کند. دومین استانی که بیشترین مبلغ کل فروش را از آن خود کرد استان اصفهان است که با فروش ۲۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۲۱۸ریال سهم ۱۲ درصدی از فروش کتاب را به نام خود ثبت کرده است. همچنین خراسان رضوی با فروش ۱۹ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۱۲ هزار و ۹۵ ریال در جایگاه سوم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این طرح، استان تهران توانست با ۷۲ هزار و ۴۱۷ نسخه کتاب و سهم ۱۴ درصدی از کل فروش کتاب‌ها، در صدر پرفروش‌ترین استان بر اساس آمار تعداد کتاب‌های فروخته شده قرار بگیرد و استان خراسان رضوی با فروش ۵۴ هزار و ۳۳۵ نسخه کتاب و سهم ۱۱ درصدی کل فروش، رتبه دوم پرفروش‌ترین استان‌ها براساس تعداد کتاب را به خود اختصاص داد. همچنین، استان اصفهان با فروش ۵۳ هزار و ۱۳۵ نسخه کتاب و سهم ۱۰ درصدی کل فروش، رتبه سوم طرح تابستانه کتاب ۹۹ در این بخش را از آن خود کرد.

دهقانکار درباره استان‌هایی که بیشترین مصرف یارانه را در تابستانه کتاب داشتند، گفت: ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال یارانه به استان تهران تعلق گرفت که از این میزان ۵ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۸۰ریال آن مصرف شد و به استان اصفهان، ۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد که از این مبلغ، این استان در بازه زمانی اجرای طرح، ۴ میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۶۱۴ریال آن را مصرف کرد. خراسان رضوی از دیگر استان‌هایی است که بیشترین مصرف یارانه را در طرح تابستانه کتاب به خود اختصاص داد. این استان از ۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال یارانه موفق شد ۳ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۱۴ریال آن را مصرف کند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: استان تهران با ۲۰ هزار و ۸۵۵خریدار کتاب توانست ۱۷ درصد از کل خریداران کتاب را به نام خود ثبت کند . همچنین، ۱۳ هزار و ۶۷۵ خریدار اصفهانی با مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح تابستانه کتاب توانستند سهم ۱۱ درصدی از کل خریداران کتاب را به این استان اختصاص دهند. خراسان رضوی نیز با ۱۲ هزار و ۶۱۲ خریدار کتاب و سهم ۱۰ درصدی از کل خریداران در جایگاه سوم بیشترین خریدار کتاب در طرح تابستانه کتاب ۹۹ قرار گرفت.

وی درباره استقبال کتابفروشی‌های دارای فروش بیشتر در طرح تابستانه کتاب ۹۹ نیز گفت: کتابفروشی‌های کتاب فرازمند از رشت، پاتوق کتاب شیراز ، دنیای کتاب از قم، کلبه کتاب از جهرم، شهر کتاب مشهد، پاتوق کتاب اراک، کتاب شرق از اهواز، شهر کتاب اصفهان شعبه چهار باغ بالا، پاتوق کتاب شهرکرد و کتاب آبان از مشهد جزو ۱۰کتابفروشی پرفروش این دوره از طرح بودند.

گفتنی است، طرح تابستانه کتاب ۹۹ با شعار «کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» از ۱۸ تا ۳۰مرداد در کتابفروشی‌های عضو این طرح در سراسر کشور اجرا شد.

  • شهر خبر

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن