فرهنگ و هنر

برنامه روز یکشنبه ۱۳ مهر مدرسه تلویزیونی ایران

مدرسه تلویزیونی نمایه تلویزیون نمایه دانش آموز نمایه مدرسه نمایه

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه ۱۳ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش مشرق، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه ۱۳ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه دوم /فنی حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال – پایه ۱۲ -رشته گرافیک -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی – رشته الکترونیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی – اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ – پایه۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی۲/ درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱ پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول

  • شهر خبر

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن